เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เทศบาลตำบลหนองขอนกว้างร่วมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชนใน 4 ประเด็นหลัก คือ
1) อันตรายจากการคลอดก่อนกำหนด
2) ฝากครรภ์ก่อนปลอดภัยกว่า
3) ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
4) สัญญาณเตือนคลอดก่อนกำหนด
โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง http://www.tmchnetwork.com/ หรือ Facebook : เพจ โครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย
ในพระราชูปถัมภ์ฯ
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster