เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

011

นายนิรุกข์  สิงห์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.086-5802666
 
 

011

ตำแหน่งว่าง
หัวหน้าฝ่ายโยธา
โทร.-
 

025

นายวิชัย  ทิพชาติ
วิศวกรโยธา

025

นายอัครพงศ์  พันธ์ศรี
นายช่างโยธา

011

น.ส.ปริยาภัสสร์ โหจันทร์แสง
เจ้าพนักงานธุรการ

011

  น.ส.อุไรรัตน์  คำดีบุญ  
พนักงานจ้างทั่วไป(ธุรการ)

025

นายธีรวัฒน์  พาจัน
พนักงานจ้างทั่วไป

025

นายศักดิ์ชัย  ยอดไทย
พนักงานจ้างทั่วไป

011

  นายสมชาย ชูรัตน์  
พนักงานจ้างทั่วไป

025

น.ส.ศิริกัลยา สุทธิบุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
 

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster