เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ระหว่างวันที่ 13-21 มิถุนายน 2566
นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ จนท.กองสาธารณสุขฯ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง จำนวน 6 หมู่บ้าน งบประมาณโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster