เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ และข้าราชการเจ้าหน้าที่ประจำกอง ได้ออกร่วม โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ประจำปีงบประมาณ 2566 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแวง โดยนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และปลัดเทศบาล โดยได้รับความร่วมมือจาก นางรัชนก กองสมบัติ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.หนองขอนกว้าง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และ นางยุภาวรรณ คำจันวงษา นักวิชาการสุขาภิบาล เป็นวิทยากรแนะนำวิธีและสอนท่าออกกำลังกายควบคู่กับการใช้ตาราง 9 ช่องกิจกรรม
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster