เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

         เทศบาลตำบลหนองขอนกว้างขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก อาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนผู้รับบริการในเขตเทศบาลเมืองสามพราน ร่วมประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT (หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/n4hrl7 หรือ สแกนผ่านระบบ QR Code แล้วกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง (เพื่อป้องกันการตอบซ้ำเท่านั้น และไม่มีการแสดงผลการตอบรายบุคคล)
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: เทศบาลตำบลหนองขอนกว้างขอเชิญชวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอาทิ ผู้เสียภาษีประจำปี...

           วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิมล สุระเสน นายอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ธรรมวัตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย
โดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแหลม หมู่ที่ 8 บ.หนองแหลม ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ให้มีความสวยงามสะอาด โดยมีนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ กีฬาอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 240 คน
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช...

            วันที่ 13 มกราคม 2566นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเซ ประชาอุทิศ พ่อ แม่ พี่ น้องประชาชน ร่วมในงานพิธีเปิดโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กๆ นักเรียนและมีของขวัญ ของรางวัล มอบให้กับเด็กๆ ภายในงานอย่างคึกคักโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมแสดงความสามารถของเด็กๆ นักเรียนและมีของขวัญ ของรางวัล มอบให้กับเด็กๆ คำขวัญวันเด็ก ประจำปี...

                วันที่ 5 มกราคม 2566นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ยากไร้ เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ทั้ง 6 หมู่บ้าน และอีก 1 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง โดยกำหนดออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต และหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ยากไร้ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม...

วันที่ 30 ธันวาคม 2565
นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ออกตรวจเยี่ยมด่านชุมชน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยร่วมพูดคุยพร้อมมอบเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลัง แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566
S 28877068

อ่านเพิ่มเติม: นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster