เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

 

H01

นายศุภชาติ  สายแสง
นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองขอนกว้าง
สายด่วน : 061-1475388

 

H02 1

นายทองแดง  ใจบุญ
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองขอนกว้าง
สายด่วน : 089-5778022

 

H02 1

นางปานทิพย์ ศรีล้านคำ
รองนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองขอนกว้าง
สายด่วน : 085-4696184

H02 1

ร.ต.สมศักดิ์  อบเชย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ตำบลหนองขอนกว้าง
สายด่วน : 088-5083604

 

H02 1

นายวิรัตน์ ศรีอินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลหนองขอนกว้าง
สายด่วน : 086-853-4987

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster