เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

การติดต่อ

ระบบแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล

ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อมูลอื่น ๆ:

⇒ สถานที่ตั้ง : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง

⇒ ที่อยู่ : 499 หมู่ที่ 1  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

⇒ รหัสไปรษณีย์ : 41000

⇒ โทรศัพท์สำนักงาน : 0-4229-2475

⇒ โทรสาร : 0-4229-2475

⇒ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

⇒ เว็บไซต์ : www.nongkhonkwanglocal.go.th

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster