เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดการประชุมคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เนื่องจาก ผู้ทรงคุณวุฒิคฯะเดิมหมดวาระลง
โดยมีนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้างเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน คือ
1.รต.เยี่ยม เพียงงาม
      2.นายสันทรง ประเทศสิงห์
ได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็น ผู้ทรงคุณวุมิกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นS 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster