เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 12 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง นำโดยนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และว่าที่ร้อยตรีคมคิด เครือเนตร ปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกเยี่ยมจุดตรวจ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 (ด่านชุมชน 7 วันอันตราย) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่กำลังเจ้าหน้าที่ในการเสียสละ ทำเพื่อส่วนรวม และเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น
ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบน้ำดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแตะละจุดตรวจ อีกด้วย

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster