เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 11 เมษายน 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลพนักงานเทศบาล และ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกันเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดความตื่นตัว และตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 ดังกล่าว จะเป็นจุดให้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา และเตรียมความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชน กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างทันท่วงที โดยมีสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯของเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 ในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอาสาสมัครต่างๆ ในการแกช่วยเหลือประชาชน ในเขตพิ้นที่รับผิดชอบและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster