เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ร่วมกับ รพสต.หนองขอนกว้าง จัดโครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2566 โดยมี นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาล ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับประชาชนผู้ประกอบการร้านค้า ณ ศาลาวัดศรีสะอาด บ้านหนองแวง ตำบลหนองขอนกว้าง

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster