เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง มอบหมายให้ นายทองแดง ใจบุญ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และงานป้องกันฯ ออกสำรวจและตรวจเยี่ยมบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากพายุฝนลมแรง ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและหลังคาปลิวไปได้รับความเสียหาย ในโอกาสนี้ ทางศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ได้ออกดำเนินการซ่อมแซมหลังคาที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยแล้ว

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster