เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 22 มีนาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการรณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมได้แก่อาสาปศุสัตว์ จำนวน 45 คน มีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการคุมกำเนิดโดยการทำหมัน จำนวน 33 ตัว และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 35 ตัว

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster