เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

         วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการ“ธนาคารขยะ เป็นทองคุ้มครองครอบครัว
“ โดยนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ศาลาประชาคม บ้านอี่เลี่ยน หมู่ 5 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน รพสต.หนองขอนกว้าง และ อสม.ในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับความสำคัญของการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณดวงใจ ประสาททอง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหนองสำโรง อ.เมือง จ.อุดรธานี มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ให้กับประชาชนในครั้งนี้
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster