เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย ผู้อำนวยการกองและ เจ้าหน้าที่ ออกตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เรื่องกลิ่น ณ หมู่ที่ 1
บ้านห้วยเจ้าหัว ในเบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster