เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 27 ตุลาคม 2565
นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเยี่ยมและสอบถามความเป็นอยู่ ตลอดจนอาการป่วยของผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนั้นแล้วยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียง
ดังนั้นการลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้จึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง รู้สึกว่าตนเองไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคมแต่อย่างใด ณ หมู่ที่ 8 บ้านโคกนาคอง
S 28360822

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster