เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง นำโดยนายศุภชาติ สายแสง นายเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเทศบาล
จัดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2565
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
ซึ่งในการจัดงานได้จัดให้มีการประกวดนางนพมาศสุขภาพดี และกระทง ประเภทกระทงใหญ่ความคิดสร้างสรรค์และสวยงาม
S 28655778

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster