เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 18 ตุลาคม 2565
นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาล และพี่น้องประชาชนจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบ้านหนองแวง
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพน้ำ ปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
และเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรมลอยกระทงของเทศบาล
S 28360822

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster