เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง
เป็นประธานในพิธีเปิดจัดกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)(Big Clean ing Day)เพื่อร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เดินหน้ารณรงค์จัดการขยะ กระตุ้นสังคมตระหนักภัยคุกคามของปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนในชุมชน โดยมีกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ตัดแต่งต้นไม้ เก็บกวาดบริเวณถนน
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน
S 28360832

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster