เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ประจำปี 2566
โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมผู้พิการจังหวัดอุดรธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการ ณ ศาลาประชาคม บ้านหนองแวง หมู่ 1 โดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ต่อไป
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster