เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมคณะผู้บริหาร ผอ.กองการศึกษา ครู และนักเรียนชั้นบริบาล ศพด.บ้านหนองแวง ถวายเทียนพรรษา และถวายปัจจัยทำบุญ เพื่อเป็นการสืบสาน ส่งเสริม รักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวไทย
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster