เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
ร่วมกันสืบทอดประเพณีของชาวพุทธ โครงการประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566
โดยจัดพิธีแห่เทียนพรรษา ไปยัง วัดประดู่คำธเนตรนิมิต ณ วัดบ้านเซ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญ รักษาศีล ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster