เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง มอบหมายให้ จนท. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดยหัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข และ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ออกปฏิบัติงาน ตรวจแนะนำร้านอาหารในพื้นที่ตำบลหนองขอนกว้าง ตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลร้านอาหาร
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster