เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธาน เปิดโครงการอาหารปลอดภัยเด็กไทยฟันดี โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ณ โรงเรียนบ้านอีเลี่ยน โดยทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากร อบรม ให้ความรู้ กับเด็กนักเรียน
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster