เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ ติดตามดูแล ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งจัดขึ้นโดย รพ.สต.หนองขอนกว้าง
โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.หนองขอนกว้าง แกนนำสุขภาพ และ อสม. ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster