เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 22 มีนาคม 2566เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง นำโดยนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีกิจกรรมทบทวนให้ความรู้ด้านอัคคีภัย และสิทธิประโยชน์แก่ อปพร. ตลอดจนการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดที่สาธารณะ(วัดศรีสะอาด) โดยมี อปพร.ในพื้นที่ตำบลหนองขอนกว้าง ตลอดจน จนท.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster