เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีเลี่ยน
นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานการจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร
บัณฑิตน้อย ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาชั้นเตรียมอนุบาล จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเอเลี่ยน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกนาคอง

โดย ว่าที่ร้อยตรีคมคิด เครือเนตร ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมแสดงความยินดี

ภายในงานมีซุ้มถ่ายภาพให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองร่วมถ่ายกับบัณฑิตน้อยที่จบใหม่อีกด้วย

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster