เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

      วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2566 นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล และงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง จัดทำโครงการเยาวชนเข้มแข็ง สร้างแกนนำ ต้านภัยยาเสพติด เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน โดยชุดวิทยากรจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุดรธานีS 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster