เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

      วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ 2566เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง โดยนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขฯ จัดประชุม คณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง และติดตามประเมินผลธนาคารขยะรีไซเคิล ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง เพื่อชี้แจงการดำเนินการและสรุปผลการดำเนินงานในการจัดทำโครงการแต่ละหมู่บ้านที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอถึงปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆS 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster