เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 29 ธันวาคม 2565
นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและป้องกันการเกิดอุบัติภัยอื่น ๆ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีคมคิด เครือเนตร ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ, อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.), พนักงานเทศบาลฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster