เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง มอบหมายให้ นายทองแดง ใจบุญ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม.บ้านเซ ลงพื้นที่บ้านเซ หมู่ 3 จัดกิจกรรมตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อสร้างการรับรู้การเป็นต้นแบบให้ประชาชนได้ศึกษา และนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั่วโลก อีกทั้งยังได้ขับเคลื่อนการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากการจัดการขยะภายในครัวเรือน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster