เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

วันที่ 25 สิงหาคม 2566
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อย่างยั่งยืน ณ วัดศรีสะอาด บ้านหนองแวง โดยมีนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ประธานสภา พร้อมสมาชิกสภา ปลัดเทศบาลข้าราชการประจำสำนักงานพร้อม พนักงาน ผู้สูงอายุในพื้นที่เข้าร่วมโครงการโดยมีวิทยากรจากสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และทำน้ำมันไพรนวดเพื่อสุขภาพ
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster