เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขอนกว้างร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองขอนกว้างเรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2565 และ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2565
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:30 น. สภาเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง ได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง

S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster