เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

    วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566
เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อม ในการเข้าระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุออกจากที่เกิดเหตุอย่างถูกต้อง โดยมี นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฯ การจัดอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรเทศบาลตำบลบ้านจั่น นายอรรณนพ คำวะเนตร หัวหน้างานป้องกันและรักษาความสงบ และ จนท.เทศบาลตำบลบ้านจั่น จัดขึ้น ณ ศาลากลางบ้านหนองแวงหมู่ 1 และบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster