เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

           วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวิมล สุระเสน นายอำเภอเมืองอุดรธานี มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ธรรมวัตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย
โดยร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองแหลม หมู่ที่ 8 บ.หนองแหลม ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี ให้มีความสวยงามสะอาด โดยมีนายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ผู้แทนเกษตรอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ กีฬาอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 240 คน
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster