เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

                วันที่ 5 มกราคม 2566นายศุภชาติ สายแสง นายกเทศมนตรีตำบลหนองขอนกว้าง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุผู้ยากไร้ เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง มีภารกิจในการสังคมสงเคราะห์ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดยได้ตะหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ทั้ง 6 หมู่บ้าน และอีก 1 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง โดยกำหนดออกเยี่ยมบ้านพร้อมทั้งมีการพูดคุย และให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ เพื่อสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต และหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป
S 28877068

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster