เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล...

เมนูหลัก

Attachments:
Download this file (a23.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี(ก.ท.จ.อุดรธานี)เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ กรณีที่เทศบาลร้องขอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เป็นหน่วยดำเนินการสอบคัดเลือกแทน]3495 kB

Loading...

ลิงค์หน่วยงานที่น่าสนใจ

Information center to contact the government Comptroller Generals Department Damrong Dharma Center Department of Employment
National Anti Corruption Commission National Health Security Office Ministry of the Interior Udon Thani Local Office
Department of Local Administration Thai Women Empowermend Funds webmaster webmaster